Akty

notarialne

Wypisy, odpisy,

wyciągi dokumentów

Akty poświadczenia

dziedziczenia

Projekty aktów.

oświadczeń

ZADANIE NOTARIUSZA

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego


Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii notarialnej. Informujemy Państwa, że czynności mogą być też dokonywane poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.


Wszystkie informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez notariusza bezpłatnie. Notariusz Opole - Kancelaria Notarialna Marcin Bryła